Kadra

Gwarancja bezpieczeństwa i dbałość o zdrowy i harmonijny rozwój dzieci uczęszczających do naszego żłobka to podstawowe cele i zamierzenia naszej działalności. Dlatego też nasz personel dobieramy bardzo starannie. Proces rekrutacyjny prowadzimy wieloetapowo, a decyzję o zatrudnieniu opiekuna podejmujemy wspólnie z psychologiem. Opiekę nad dziećmi sprawuje zatem wykwalifikowany, kreatywny personel, kochający dzieci i przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Panie opiekunki z zapałem angażują się w wychowanie, pielęgnację i rozwój dzieci, powierzonych naszej opiece.

Każde dziecko w naszym żłobku objęte jest opieką psychologa i logopedy.