Program edukacyjno-wychowawczy

Integracyjny Żłobek Muzyczny "NASZ DOMEK" pracuje na podstawie własnych programów autorskich dostosowanych do wieku dzieci