Kategoria: Praca

Oferta pracy

Praca w żłobku OPIEKUN/KA W ŻŁOBKU DZIECIĘCYM Miejsce pracy: Warszawa-Białołęka   Wymagania: • Osoba posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego lub • Osoba posiadająca wykształcenie minimum średnie z co najmniej trzy letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi do lat 3 (co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed…
Więcej